Lý Bá Tùng

Nhờ WWW.JOBCITY.VN giúp đỡ hoàn thành các thủ tục làm việc tại Singapore mà tôi đã nhanh chóng sang Singapore làm việc với mức lương 20 triệu gửi về. Rất cảm ơn WWW.JOBCITY.VN.Chúc công ty càng ngày càng phát triển sánh vai với các công ty hàng đầu trong lĩnh vực việc làm.
TRUNG TÂM DU HỌC & VIỆC LÀM
 
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để thực hiện chức năng này!
Tài khoản của bạn không được phép thực hiện chức năng này